آبروی دختران دم بخت مردم را نبرید

آبروی دختران دم بخت مردم را نبرید

بر روی وانت ها بنرهای بزرگی نصب کردند که نشان می داد این اقلام، کمک های خیریه به نوعروسان نیازمند است، سپس این وانت ها پشت سر هم ردیف شدند و حرکت کردند و سرانجام هر کدام شان در برابر دوربین عکاسان و در و همسایه ها …

آبروی دختران دم بخت مردم را نبرید