آخرین بازی شهید مدافع حرم با فرزندش + فیلم

آخرین بازی شهید مدافع حرم با فرزندش + فیلم

از شهید سالخورده یک دختر سه ساله به نام زینب به یادگار مانده است.

آخرین بازی شهید مدافع حرم با فرزندش + فیلم