آغاز مراسم تشییع پیکر مرحوم موذن زاده اردبیلی

آغاز مراسم تشییع پیکر مرحوم موذن زاده اردبیلی

مراسم تشییع پیکر سلطان الذاکرین مرحوم سلیم موذن زاده اردبیلی از مقابل مصلی اردبیل آغاز شد.

آغاز مراسم تشییع پیکر مرحوم موذن زاده اردبیلی