آمریکا درباره سوریه دروغ می گوید و پررویی می کند/ انتقاد از زیاد بودن تعطیلات نوروزی

آمریکا درباره سوریه دروغ می گوید و پررویی می کند/ انتقاد از زیاد بودن تعطیلات نوروزی

امام جمعه موقت تهران گفت: آمریکا و دنیا فریاد می زنند که سوریه شیمیایی زده، چقدر آدم پورو و دروغگو و چه دنیای دیوانه ای است که این همه دروغ می گویند.

آمریکا درباره سوریه دروغ می گوید و پررویی می کند/ انتقاد از زیاد بودن تعطیلات نوروزی