آیت الله العظمی شیخ حسین نجفی اهری مرزبان حریم ولایی بود

آیت الله العظمی شیخ حسین نجفی اهری مرزبان حریم ولایی بود

اهر – مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: عالمانی بزرگ همچون آیت الله العظمی شیخ حسین نجفی اهری و آنهایی که جان در طبق اخلاص گذاشته اند و جان فشانی کرده اند.

آیت الله العظمی شیخ حسین نجفی اهری مرزبان حریم ولایی بود