آیت الله امامی کاشانی: حاکمان اسلامی که دست دوستی به اسرائیل دادند، آدم نیستند

آیت الله امامی کاشانی: حاکمان اسلامی که دست دوستی به اسرائیل دادند، آدم نیستند

امام جمعه موقت تهران راز رسیدن به مقام انسان کامل را تبدیل شدن انسان به مجرای اسامی خدا خواند و گفت: اگر انسان مظهر صفات خدا شد و همه ارزش ها و زیبایی ها در او تجلی کرد آن وقت انسان معصوم که انسان کامل است آیینه همه این …

آیت الله امامی کاشانی: حاکمان اسلامی که دست دوستی به اسرائیل دادند، آدم نیستند