آیت الله جوادی آملی: مردم اقتصاد اسلامی می خواهند

آیت الله جوادی آملی: مردم اقتصاد اسلامی می خواهند

آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید گفت: باید جلوی دلالی، گرانفروشی، احتکار، ربا و گرانی کاذب محصولات ناشی از افزایش تقاضا را گرفت، مردم اقتصاد اسلامی می خواهند و آن را با همه وجود می پذیرند. …

آیت الله جوادی آملی: مردم اقتصاد اسلامی می خواهند