آیت الله حائری شیرازی: امام انقدر هاشمی را دوست داشت که هر وقت او از سفر برمی گشت، دو قربانی برای او انجام می دادند

آیت الله حائری شیرازی: امام انقدر هاشمی را دوست داشت که هر وقت او از سفر برمی گشت، دو قربانی برای او انجام می دادند

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بسم الله الرحمن الرحیم اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شی . …

آیت الله حائری شیرازی: امام انقدر هاشمی را دوست داشت که هر وقت او از سفر برمی گشت، دو قربانی برای او انجام می دادند