آیت الله سیستانی انفجار تروریستی حله را محکوم کرد

آیت الله سیستانی انفجار تروریستی حله را محکوم کرد

مرجع عالیقدر شیعیان عراق انفجار تروریستی منطقه الشوملی واقع در شرق حله که منجر به شهادت و زخمی شدن دهها زائر اربعین حسینی از جمله تعدادی از زوار ایرانی شد را محکوم کرد.

آیت الله سیستانی انفجار تروریستی حله را محکوم کرد