آیت الله سیستانی: هر سحر برای رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران دعا می کنم

آیت الله سیستانی: هر سحر برای رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران دعا می کنم

آیت الله سیستانی فرمودند: من هر روز از جمله قبل از نماز صبح برای همه اهل ایران دعا می کنم و بخصوص از خدا می خواهم تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران که هر روز دارد به آن اضافه می شود، حذف و ملغی شود.

آیت الله سیستانی: هر سحر برای رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران دعا می کنم