آیت الله علم الهدی: عده ای برای گسترش عیاشی خود، تز توسعه تعامل با جهان را می دهند

آیت الله علم الهدی: عده ای برای گسترش عیاشی خود، تز توسعه تعامل با جهان را می دهند

خبرگزاری تسنیم: آیت الله سیداحمد علم الهدی در ویژه برنامه شهادت پیامبر اسلام(ص) و امام حسن مجتبی(ع) در رواق امام خمینی(ره) حرم منور رضوی اظهار داشت …

آیت الله علم الهدی: عده ای برای گسترش عیاشی خود، تز توسعه تعامل با جهان را می دهند