آیت الله مکارم شیرازی: به وزیر کشور تذکر می دهیم

آیت الله مکارم شیرازی: به وزیر کشور تذکر می دهیم

آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به یکی از متدینین خراسان جنوبی نسبت به سخنان استاندار خراسان جنوبی اعلام کرد “به وزیر کشور تذکر می دهیم”.

آیت الله مکارم شیرازی: به وزیر کشور تذکر می دهیم