آیت الله نوری همدانی: برخی می گویند چرا درباره رباخواری بانک ها حرف می زنید؟

آیت الله نوری همدانی: برخی می گویند چرا درباره رباخواری بانک ها حرف می زنید؟

آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه “ما درباره ربا و دیرکرد، همواره می گوییم حرام است” گفت: برخی می گویند چرا این حرف ها را می زنید؟ ما باید حرف ها را بگوییم، این یک امر به معروف و نهی از منکر است. …

آیت الله نوری همدانی: برخی می گویند چرا درباره رباخواری بانک ها حرف می زنید؟