آیت الله هاشمی رفسنجانی از مرابطون شایسته انقلاب بود

آیت الله هاشمی رفسنجانی از مرابطون شایسته انقلاب بود

قم – یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه مرابطون همواره با برنامه در راه رضای خدا گام برمی دارند، گفت: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از مرابطون شایسته انقلاب اسلامی بود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی از مرابطون شایسته انقلاب بود