آیه تشبیه کافران به حیوانات

آیه تشبیه کافران به حیوانات

نقد و بررسی با درنگ و ژرف نگری در آیات قرآن، نادرستی برداشت یاد شده روشن می گردد: 1 با توجّه به آیه وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ …

آیه تشبیه کافران به حیوانات