آیین گرامیداشت مقام آیت الله محمدامین رضوی

آیین گرامیداشت مقام آیت الله محمدامین رضوی

در قالب همایشی استانی و با حضور چهره های علمی و فرهنگی آذربایجان غربی مقام آیت الله محمدامین رضوی سلدوزی گرامی داشته شد.

آیین گرامیداشت مقام آیت الله محمدامین رضوی