اثرات شگفت انگیز خواندن دعای فرج در قنوت نماز

اثرات شگفت انگیز خواندن دعای فرج در قنوت نماز

90 اثر خواندن دعای فرج در قنوت نماز های یومیه 1-فرمایش حضرت ولی عصر(عج) بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج که فرج شما در آن است 2- این دعا سبب زیاد شدن نعمت هاست 3-اظهار محبت قلبی است 4- نشانه ی انتظار است 5- زنده کردن امر …

اثرات شگفت انگیز خواندن دعای فرج در قنوت نماز