اختتامیه پنجمین دوسالانه تذهیب های قرآنی برگزار شد

اختتامیه پنجمین دوسالانه تذهیب های قرآنی برگزار شد

آیین اختتامیه پنجمین دوسالانه تذهیب های قرآنی به همت موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در جوار بارگاه نورانی عالم آل محمد(ص) برگزار شد.

اختتامیه پنجمین دوسالانه تذهیب های قرآنی برگزار شد