از انقلاب با یاران انقلاب/قاری جلسات و تظاهرات انقلابی رشت بودم

از انقلاب با یاران انقلاب/قاری جلسات و تظاهرات انقلابی رشت بودم

خبرگزاری شبستان: حجت الاسلام سمعیعی از وعاظ مطرح گیلان است که در سال های جوانی همراه آیت الله احسانبش در مسجد سوخته تکیه رشت فعالیت های انقلابی داشته است.

از انقلاب با یاران انقلاب/قاری جلسات و تظاهرات انقلابی رشت بودم