اسامی تمامی نامزدهای انتخابات شورای شهر بوشهر

اسامی تمامی نامزدهای انتخابات شورای شهر بوشهر

اسامی 203 کاندیدای ثبت نام شده برای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر بوشهر که منتشر شده است.

اسامی تمامی نامزدهای انتخابات شورای شهر بوشهر