اعلام شرایط حج تمتع

اعلام شرایط حج تمتع

دارندگان فیش تا دهم مرداد سال 85 به حج تمتع مشرف می شوند.

اعلام شرایط حج تمتع