اعلام مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در استان سمنان

اعلام مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در استان سمنان

ساعت و مسیر راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن در شهرهای استان سمنان اعلام شد .

اعلام مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در استان سمنان