اعمال شب اول ماه رجب

اعمال شب اول ماه رجب

حضرت رسول اکرم (ص) روایت می کند که ماه رجب ماه بزرگ خدا است و ماهی در حرمت و فضیلت به آن نمی رسد و جنگ با کافران در این ماه حرام است.

اعمال شب اول ماه رجب