اعمال شب و روز 13رجب/ ماه رجب ماه استغفار به درگاه خدا است

اعمال شب و روز 13رجب/ ماه رجب ماه استغفار به درگاه خدا است

خبرگزاری شبستان:ماه رجب ماه استغفار است پس در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است و رجب را “أصب” می گویند زیرا که رحمت خدا در این ماه بر امت بسیار ریخته می شود.

اعمال شب و روز 13رجب/ ماه رجب ماه استغفار به درگاه خدا است