اعمال و فضیلت های ماه رجب

اعمال و فضیلت های ماه رجب

خبرگزاری ایسنا: ماه رجب فصل روییدن جوانه های عاشقانه زیستن و ماه شست وشوی دل و جان از زنگارهای گناه و غفلت و آماده شدن برای ورود به ضیافت الله اعظم است. …

اعمال و فضیلت های ماه رجب