افسانه بایگان: کربلا تراژدی عاشقانه بزرگی است

افسانه بایگان: کربلا تراژدی عاشقانه بزرگی است

افسانه بایگان با حضور در برنامه تلویزیونی خط سوم از تجربه سفر به کربلا و مراسم پیاده روی اربعین گفت.

افسانه بایگان: کربلا تراژدی عاشقانه بزرگی است