اقدام جالب یک مسجد در شب یلدا

اقدام جالب یک مسجد در شب یلدا

خبرگزاری شبستان: مسجد یکی از روستاهای شهرستان سراب، در شب چله اقدام خداپسندانه ای کرد.

اقدام جالب یک مسجد در شب یلدا