امام جمعه اسدیه: وحدت مسلمانان عامل شکست توطئه های استکبار جهانی است

امام جمعه اسدیه: وحدت مسلمانان عامل شکست توطئه های استکبار جهانی است

بیرجند – ایرنا – امام جمعه اسدیه مرکز شهرستان مرزی درمیان گفت: وحدت مسلمانان عامل شکست توطئه های استکبار جهانی است، هم اکنون وحدت نیاز ضروری مسلمانان است.

امام جمعه اسدیه: وحدت مسلمانان عامل شکست توطئه های استکبار جهانی است