امام جمعه تهران: برای تعطیلی های زیاد فکری کنید

امام جمعه تهران: برای تعطیلی های زیاد فکری کنید

خبرگزاری ایسنا: آیت الله امامی کاشانی در خطبه های دوم نماز جمعه این هفته تهران به تفسیر و معنای سوریه والعصر پرداخت و اظهار کرد …

امام جمعه تهران: برای تعطیلی های زیاد فکری کنید