امام جمعه مهریز به رحمت ایزدی پیوست

امام جمعه مهریز به رحمت ایزدی پیوست

یزد – ایرنا – عضو ستاد نمارجمعه مهریز از درگذشت امام جمعه این شهر خبر داد.

امام جمعه مهریز به رحمت ایزدی پیوست