امضای شگفت انگیز امام هادی (ع) بر زیارت حضرت عبدالعظیم (ع)

امضای شگفت انگیز امام هادی (ع) بر زیارت حضرت عبدالعظیم (ع)

خبرگزاری شبستان: امام هادی (ع) وقتی می بینند آن فرد از ری آمده می فرمایند اگر عبدالعظیم که نزد شماست، در ری زیارت می کردید مانند آن بود که امام حسین (ع) را در کربلا زیارت می کنید.

امضای شگفت انگیز امام هادی (ع) بر زیارت حضرت عبدالعظیم (ع)