امیدوارم کسی که آگاهانه می گوید مدافعان حرم برای پول می روند نزد حضرت زینب (س) روسیاه شود/ بد حجابی ها دلم را می شکند/ از اینکه برای شهادت فرزندم اشک می ریزم، شرمنده ام

امیدوارم کسی که آگاهانه می گوید مدافعان حرم برای پول می روند نزد حضرت زینب (س) روسیاه شود/ بد حجابی ها دلم را می شکند/ از اینکه برای شهادت فرزندم اشک می ریزم، شرمنده ام

مادر شهید مدافع حرم قاسم غریب که از زخم زبان ها و شایعه پراکنی های برخی افراد که می گویند مدافعان حرم برای پول به سوریه رفته اند، دلشکسته است …

امیدوارم کسی که آگاهانه می گوید مدافعان حرم برای پول می روند نزد حضرت زینب (س) روسیاه شود/ بد حجابی ها دلم را می شکند/ از اینکه برای شهادت فرزندم اشک می ریزم، شرمنده ام