انتصاب حمید محمدی به رییس سازمان حج و زیارت

انتصاب حمید محمدی به رییس سازمان حج و زیارت

حمید محمدی به عنوان رییس جدید سازمان حج و زیارت منصوب شد.

انتصاب حمید محمدی به رییس سازمان حج و زیارت