انتصاب سرپرست سازمان حج و زیارت

انتصاب سرپرست سازمان حج و زیارت

حمید محمدی سرپرست سازمان حج و زیارت شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی حمید محمدی را به عنوان سرپرست سازمان حج و زیارت منصوب کرد. …

انتصاب سرپرست سازمان حج و زیارت