انتقاد آیت الله مکارم از ازدیاد تعطیلات

انتقاد آیت الله مکارم از ازدیاد تعطیلات

یکی از مراجع تقلید با اشاره به بالا بودن میزان تعطیلات در کشور گفت: کشورهای پیشرفته چنین تعطیلاتی ندارند و یکی از مشکلات مملکت و حوزه های علمیه این تعطیلات است. …

انتقاد آیت الله مکارم از ازدیاد تعطیلات