انتقاد شدید امام جمعه ایلام از صدا و سیمای مرکز استان

انتقاد شدید امام جمعه ایلام از صدا و سیمای مرکز استان

ایلام-امام جمعه ایلام از صدا و سیمای مرکز استان به دلیل حذف مطالب گفته شده در نماز جمعه انتقاد کرد.

انتقاد شدید امام جمعه ایلام از صدا و سیمای مرکز استان