انتقاد وزیر بهداشت از برخی روحانیون: حجاب مهم تر است یا اتهام و دروغ؟/غیبت، تهمت و دروغ رایج شده ولی خبری از مجازات نیست/اگر نهی از منکر می خواهید باید از خودتان شروع کنید

انتقاد وزیر بهداشت از برخی روحانیون: حجاب مهم تر است یا اتهام و دروغ؟/غیبت، تهمت و دروغ رایج شده ولی خبری از مجازات نیست/اگر نهی از منکر می خواهید باید از خودتان شروع کنید

وزیر بهداشت ضمن انتقاد از جامعه روحانیت به دلیل نهی نکردن مسئولین و مردم از غیبت و تهمت گفت: رعایت اخلاق باید مد نظر مسئولان باشد …

انتقاد وزیر بهداشت از برخی روحانیون: حجاب مهم تر است یا اتهام و دروغ؟/غیبت، تهمت و دروغ رایج شده ولی خبری از مجازات نیست/اگر نهی از منکر می خواهید باید از خودتان شروع کنید