اندوه و غصه امام زمان(عج) از وضعیت زندگی امروز ما

اندوه و غصه امام زمان(عج) از وضعیت زندگی امروز ما

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس ، آیت الله سیدمحمد ضیاءآبادی از اساتید برجسته اخلاق در شهر تهران است. در ادامه پای سخنان این مفسر قرآن کریم می نشینیم: حضرت امام باقر (ع) به شخصی به نام عبدالله فرمود: …

اندوه و غصه امام زمان(عج) از وضعیت زندگی امروز ما