انسان چگونه جان می دهد؟

انسان چگونه جان می دهد؟

امام علی (ع) در این خطبه با کلامی حیرت آور انسان را به چگونگی نحوه جان دادنش آگاه می کند.

انسان چگونه جان می دهد؟