اهدای باغ در چهارمحال و بختیاری

اهدای باغ در چهارمحال و بختیاری

خیر فرخشهری هزار متر مربع باغ خود را در استان چهارمحال و بختیاری وقف کرد.

اهدای باغ در چهارمحال و بختیاری