اول المسلمین لقب کیست؟

اول المسلمین لقب کیست؟

در اینکه مقصود از اول المسلمین (نخستین مسلمان) چیست، میان اندیشمندان اسلامی سه نظر وجود دارد که به نظر می رسد دیدگاه علامه طباطبایی(ره) صحیح تر از دیگران است.

اول المسلمین لقب کیست؟