ایران امن ترین کشور منطقه برای مسیحیان

ایران امن ترین کشور منطقه برای مسیحیان

خبرگزاری فارس: خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران به مناسبت جشن های سال نوی میلادی و آرامش موجود در ایران برای ادیان مختلف نوشت: ایران یکی از امن ترین مکان ها در خاورمیانه برای مسیحیان است. …

ایران امن ترین کشور منطقه برای مسیحیان