ایمان بیاورید به خدای موسی

ایمان بیاورید به خدای موسی

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس وطن امروز در یادداشتی به قلم حسین قدیانی نوشت: ضرر کردند آنهایی که عصر پنجشنبه، بهشت زهرا نبودند! نزدیک یک ساعت، باران برای آمدن …

ایمان بیاورید به خدای موسی