بارگاه امامت نه باشگاه سیاست

بارگاه امامت نه باشگاه سیاست

قسم به گوهرشاد ، خاطراتی هست که تنها باید در سررسید آستان قدس نوشته شود! از محرم تا صفر امسال هم رفتم سفر! و دوباره، در منزلگه آخر …

بارگاه امامت نه باشگاه سیاست