بازخوانی پیام امام خمینی به مناسبت شهادت محمد باقر صدر

بازخوانی پیام امام خمینی به مناسبت شهادت محمد باقر صدر

امام خمینی (ره) در روز دوم اردیبهشت 59 در اقدامی بی مانند برای شهادت شهید محمدباقر صدر و خواهر مظلومه اش سه روز عزای عمومی و یک روز تعطیل سراسری اعلام و پیامی منتشر کرد.

بازخوانی پیام امام خمینی به مناسبت شهادت محمد باقر صدر