باید بانوان را برای حضور در سفره قرآن و بهره مندی از برکات آن تشویق کنیم

باید بانوان را برای حضور در سفره قرآن و بهره مندی از برکات آن تشویق کنیم

آیت الله حسینی بوشهری با ابراز خرسندی از برگزاری الولین مسابقات بین المللی قرآن کریم گفت: وظیفه ماست همانگونه که مردان و پسران جامعه ما در اینگونه برنامه ها شرکت می کنند تشویق کنیم تا زنان بر سفره قرآن حاضر شده و از …

باید بانوان را برای حضور در سفره قرآن و بهره مندی از برکات آن تشویق کنیم