باید در دهان کسی زد که حقوق 56 میلیونی می گیرد و خود را ذخیره انقلاب می داند

باید در دهان کسی زد که حقوق 56 میلیونی می گیرد و خود را ذخیره انقلاب می داند

وحید جلیلی در برنامه جهان آرا که با موضوع اشرافیت کارگزاران برگزار شد، گفت: باید به دهان فردی بزنیم که از بیت المال، حقوق 56 میلیونی تومانی می گیرد و خود را ذخیره انقلاب هم معرفی می کند. …

باید در دهان کسی زد که حقوق 56 میلیونی می گیرد و خود را ذخیره انقلاب می داند