با نگاه پدرانه آقا آرام شدم/ چند روزی میان مدافعان حرم حضور داشتم/ منم باید برم چگونه ساخته شد

با نگاه پدرانه آقا آرام شدم/ چند روزی میان مدافعان حرم حضور داشتم/ منم باید برم چگونه ساخته شد

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس ، عقیق با سیدرضا نریمانی مداح اصفهانی که با نوای منم باید برم معروف شد، گفت و گویی انجام داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید. …

با نگاه پدرانه آقا آرام شدم/ چند روزی میان مدافعان حرم حضور داشتم/ منم باید برم چگونه ساخته شد