برات شهادت قنبری اربعین امضا شد/ خادمی آقازاده ها برای زائران کربلای ایران

برات شهادت قنبری اربعین امضا شد/ خادمی آقازاده ها برای زائران کربلای ایران

خبرگزاری شبستان: شهید قنبری دیده بان نابغه ای که گرای شهادت را در آسمان خان طومان داد و در اولین بار اعزام به سوریه آسمانی شد.

برات شهادت قنبری اربعین امضا شد/ خادمی آقازاده ها برای زائران کربلای ایران