برخی دعاها جزء واجبات نماز میت نیست

برخی دعاها جزء واجبات نماز میت نیست

نماز میت بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی با تغییرات در برخی عبارات مستحبی این نماز ازسوی مقام معظم رهبری قرائت شد.

برخی دعاها جزء واجبات نماز میت نیست